Józef Piłsudski

Mąż stanu Polski i Europy

 

zobacz wystawę

W DÓŁ scroll down button

Przewodnik
ku niepodległości

Józef Piłsudski był przed I wojną najwybitniejszym przywódcą polskiego ruchu niepodległościowego. Uważał, że o wolność trzeba walczyć z bronią w ręku. Dlatego też tworzył kadry przyszłej armii. Podczas I wojny światowej zabiegał o polityczne rozwiązanie sprawy polskiej i był wybitnym dowódcą w Legionach Polskich walczących z Rosją. Gdy w 1918 r. Polska odzyskiwała niepodległość, tylko on miał odpowiedni autorytet, by stanąć na czele państwa i armii.

Budowniczy
nowoczesnego państwa

Józef Piłsudski był głównym budowniczym państwa polskiego, które odrodziło się po 123 latach nieistnienia. Powołany przez niego rząd doprowadził do wejścia w życie praw obywatelskich i pracowniczych. Piłsudski zarządził wybory do Sejmu, który uchwalił w 1921 r. konstytucję, gwarantującą podstawowe prawa człowieka i obywatela, niezbędne dla istnienia ustroju demokratycznego. Zasługą Piłsudskiego było stworzenie Wojska Polskiego, będącego gwarantem niepodległości Polski.

Architekt
bezpieczeństwa

Józef Piłsudski dążył do utworzenia w Europie Środkowo-Wschodniej federacji państw jako przeciwwagi dla Rosji i Niemiec. W 1920 r. pokonał Armię Czerwoną, zatrzymując jej pochód w głąb Europy. Traktat ryski, kończący wojnę z bolszewicką Rosją, stał się – wraz z traktatem wersalskim – podstawą ładu europejskiego. Zburzyły go nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja rozpoczynając w 1939 r. II wojnę światową.

Organizatorzy

Logotyp Ministerstwo spraw zagranicznych
Logotyp Muzeum Józefa Piłsudskiego
Logotyp Fundacja rodziny Józefa Piłsudskiego

Portal sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych